نختصر لك المسافات

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex.

google-icon.png
coca-cola-icon.png
guardian-icon.png
mashable-icon.png
apple-icon.png
microsoft-icon.png

NATIONAL AND INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND COLLABORATION

No University exists in isolation. It establishes cooperation and collaboration with other universities both local and foreign, as to share and to grow. Similarly, USTY co-exists with fellow universities, nationally and abroad. These collaborations have resulted in exchange programs for students and staff, joint research, joint graduate and undergraduate programs, and jointly organizing conferences. USTY has strong linkages with Chinese, Malaysian, and Turkish Universities with which it runs several academic initiatives.

Through active participation in organizations and networking the university has widened its horizon and scope for its students and staff. USTY are members of the following:

  • Association of Arab Universities
  • Arab Higher Education Institutions
  • Federation of Universities of the Islamic World
  • Association of World Universities
  • Arab Network for Open and Distance Education
  • Member of International Council for Open and Distance Learning(ICDE)
  • Member of International Computer Driving License (ICDL).
  • Member of Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International).
  • Member and founder in many other national and regional educational and medical associations and networks
See Our Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mobile music app

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

Transport Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

Mobile Login UI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

First Landing Page

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

Explore Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

User Interface Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

User Experience Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

Illustration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris.

NATIONAL AND INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND COLLABORATION

BA MEDICINE

BA MEDICINE

BA MEDICINE

ماجستير العلوم الصيدلانية

جامعة العلوم والتكنولوجيا